Vill du prata Signalfabriken, prata med oss

Har du frågor angående butiker eller bokning av hotellrum/restaurangbord hänvisar vi direkt till det aktuella företaget. Du hittar kontaktuppgifterna här.

Har du frågor eller idéer om Signalfabriken och själva kvarteret?
Då är det Emellie Brink från Alecta Fastigheter som du ska prata med.

Ser du något som inte fungerar som det ska? Eller är du hyresgäst i kvarteret? Gör gärna en felanmälan här.

Kund- och Fastighetschef
Emellie Brink
emellie.brink@alecta.se

Teknisk Fastighetsutvecklare
Kent Sjöberg
kent.sjoberg@alecta.se

Marknadsansvarig
Josefine Fors
josefine.fors@alecta.se

Marknadskoordinator
Johanna Blom
johanna.blom@alecta.se

Felanmälan
https://www.alectafastigheter.se/felanmalan

Personuppgiftsansvarig
I linje med EU’s uppdaterade dataskyddsförordning, GDPR, har vi en kontaktpunkt dit personer kan vända sig om
de identifierar sig och vill få bilder med sig själva på borttagna från vår hemsida eller sociala mediakanaler.
För frågor om det vänligen maila oss på signalfabriken@alecta.se