Om kvarteret signalfabriken

Allting började ned en tysk. Historien om Signalfabriken börjar redan i slutet av 1800-talet. Då köpte tysken Max Sievert tomtmark på båda sidor av Esplanaden. Här skulle han bygga fabrikslokaler för sina företag, Sieverts Kabelverk och AB Alpha, eller ”Järn-Alpha” som alla i Sundbyberg skulle komma att kalla den mekaniska verkstaden.

I dopbeviset heter kvarteret ”Plåten”. Nu har vi givit det smeknamnet Signalfabriken. Det passar bra, med tanke på allt som hänt här. I lokalerna har man tillverkat kabel och telefondelar. Här låg länge stadens telegrafstation och senare drevs både skivbolag och tryckeri under det välbekanta namnet Alpha. Alla bidrog de till att skicka signaler från hjärtat av Sundbyberg och ut över världen.

Idag har industrierna flyttat ut, men de flesta byggnaderna står kvar. Och i väggarna finns en viktig del av Sundbybergs historia för alltid inmurad.

Det är nästan som om det gamla kvarteret bara har väntat på att få leva upp. Som om husen har längtat efter att fyllas av myllrande människor igen och få en alldeles ny betydelse för livet i vår stora lilla stad.

Mer än hundra år efter Max Sievert har vårt kvarter blivit ungt på nytt!